Міські програми підтримки

Програма використання коштів місцевого бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки новоствореним суб’єктам підприємництва на реалізацію проєктів

Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти підприємництва, які за сукупністю відповідають наступним критеріям :

Цей Порядок визначає механізм використання коштів місцевого бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки новоствореним суб’єктам підприємництва на реалізацію проєктів (далі- Порядок), відповідно до рішення Маріупольської міської ради від 05.09.2019 № 7/44-4242 «Про затвердження міської цільової програми «Програма підтримки та розвитку мікро, малого та середнього бізнесу у м. Маріуполі на 2019-2021 роки».

Фінансування надається підприємцям та підприємствам які здійснюють свою діяльність за наступними пріоритетними напрямами соціально – економічного розвитку міста:

машинобудування, виробництво машин, устаткування готових металевих виробів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв);

виробництво швейних виробів та взуття (легка промисловість).

виробництво продуктів харчування;

розвиток туризму (у тому числі виробництво сувенірної продукції);

виробництво будівельних матеріалів;

рибна ловля та переробка риби;

розвиток спортивної індустрії;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження,

крім придбання устаткування відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;

машинобудування, виробництво машин, устаткування готових металевих виробів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв);

виробництво швейних виробів та взуття (легка промисловість).

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження,

крім придбання устаткування відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

виробництво будівельних матеріалів;

розвиток туризму (у тому числі виробництво сувенірної продукції);

розвиток спортивної індустрії;

рибна ловля та переробка риби;

виробництво продуктів харчування;

Право на одержання фінансової підтримки НЕ мають суб’єкти підприємництва, які відповідають одному або декільком з наступних критеріїв