Державна програма

Доступні кредити 5-7-9%

Кредити

5% річних

Мета кредиту:
Валюта кредиту: гривня

7% річних

Мета кредиту:
Валюта кредиту: гривня

9% річних

Мета кредиту:
Валюта кредиту: гривня

Основні параметри програми

за Компонентом / Компенсація процентів

Додаткова компенсація відсоткової ставки

0,5 процентних пунктів за кожного нового співробітника

Максимальна сума кредиту

не обмежується, але максимальна сума державної допомоги не може перевищувати еквівалентну 200 000,00 євро за трирічний період

Максимальний термін кредиту

До 5 років - для інвестиційних кредитів

До 2 років – для кредитів на поповнення обігових коштів

Комісія банку

Максимальний розмір — 1%

Мета кредиту

• Придбання нових та б/в основних засобів, їх модернізація
• Придбання нежитлової нерухомості без права передачі в оренду
• Будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних)
• Придбання прав інтелектуальної вартості (франчайзинг)
• Поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту

Власний внесок учасника

Для діючого бізнесу — від 20% від суми проєкту Для новоствореного бізнесу — від 30% від суми проєкту

Додаткова компенсація відсоткової ставки

0,5 процентних пунктів за кожного нового співробітника

Максимальна сума кредиту

не обмежується, але максимальна сума державної допомоги не може перевищувати еквівалентну 200 000,00 євро за трирічний період

Власний внесок учасника

Для діючого бізнесу — від 20% від суми проєкту Для новоствореного бізнесу — від 30% від суми проєкту

Максимальний термін кредиту

До 5 років - для інвестиційних кредитів

До 2 років – для кредитів на поповнення обігових коштів

Мета кредиту

● Придбання нових та б/в основних засобів, їх модернізація
● Придбання нежитлової нерухомості без права передачі в оренду
● Будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних)
● Придбання прав інтелектуальної вартості (франчайзинг)
● Поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту

Комісія банку

Максимальний розмір — 1%

за Компонентом / Кредитні гарантії

Кредитні гарантії надаються за кредитами мікро та малих підприємств, які не володіють достатнім розміром майна для передачі його в забезпечення за кредитом або характеризуються підвищеними кредитними ризиками, наприклад, як новостворені підприємства.
Завдяки кредитним гарантіям держава через Фонд розвитку підприємництва покриває частину кредитного ризику ММП, створюючи умови для залучення банківського кредиту.
Державна підтримка у вигляді Кредитних гарантій надається виключно у поєднанні з підтримкою у вигляді Компенсації процентів за кредитами ММП, які відповідають вимогам програми.

Плата за гарантію

0,5% річних від суми заборгованості за кредитом ММП

Рівень покриття гарантією

Для діючого бізнесу – 50% від суми заборгованості за кредитом ММП

Для новоствореного бізнесу – 80% від суми заборгованості за кредитом ММП

за Компонентом / Антикризові заходи

З метою мінімізації та подолання негативних наслідків на розвиток малого підприємництва України, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Урядом України запроваджений додатковий компонент в рамках програми для фінансової підтримки ММП.
Антикризовий пакет підтримки ММП запроваджений на час проведення карантину або обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.
Основні напрями антикризових заходів:

Підтримка інвестиційних проектів

пов’язаних з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання, а також рефінансування кредитів ММП на вказані цілі

Підтримка ліквідності ММП

за рахунок кредиту на поповнення обігових коштів без прив'язки до витрат за інвестиційним проектом

Рефінансування існуючої заборгова-ності

за кредитами ММП в банках України шляхом: - надання нового кредиту та/або - зміни умов діючого кредитного договору з метою надання йому державної підтримки, у вигляді компенсації процентів, передбаченої програмою

Для участі у Програмі Ви маєте відповідати таким критеріям:

Портрет учасника

Новостворені підприємства

Діючі підприємства

Як взяти участь у Програмі?

Крок 1

Перевірте свою відповідність умовам та критеріям участі у Програмі. Для цього уважно ознайомтесь з умовами Програми, яка наведена нижче. ПРОГРАМА

Крок 2

Подайте заявку на участь у Програмі до уповноваженого банку, який у свою чергу надасть вичерпний перелік документації, необхідної для подальшого оформлення кредиту.

Крок 3

Обраний уповноважений банк на підставі одержаних від Вас документів приймає остаточне рішення про видачу кредиту. Після цього Ви підписуєте договір з банком, а держава виплачує компенсацію, щоб Ви отримали кредит під ставку 0%, 3%, 5%, 7% або 9% річних. Увага! На кожному етапі участі у Програмі Ви можете отримати консультацію щодо її умов, а також залишити скаргу чи побажання за телефоном 15-45 call-центру Уряду.

Банки партнери

F.A.Q.

Державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена за ініціативи Президента України та Прем’єр-Міністра України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Завдання програми – посилення конкурентоспроможності українського мікро та малого бізнесу, створення нових робочих місць, повернення трудових мігрантів. За попередніми розрахунками програма сприятиме створенню понад 90 тис нових робочих місць.

У рамках програми діють три відсоткові ставки(залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн

Увага! В разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного кварталу, процентна ставка за кредитом на наступний квартал встановлюється на рівні 7% річних.

Додаткове зниження ставки кредитування: Для Позичальників, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка зменшується на 0,5 % за кожне створене нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладання Кредитного договору, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних.
Крок 1. Перевірте себе на відповідність критеріям Програми – заповніть анкету на сайті Програми або уточніть подробиці у найближчому відділенні банку-партнера. За вашим бажанням заповнену заявку можна одразу відправити до банку для опрацювання.

Крок 2. Підготуйте пакет документів, який підтверджує дані Вашої анкети та надайте ці документи до обраного Вами банку – партнера програми.

Крок 3. Банк проаналізує надані Вами документи і дані та повідомить про рішення щодо отримання Вами кредиту.

Зверніть увагу! Алгоритми оцінки Ваших документів у банків можуть мати несуттєві відмінності. Банки можуть Вам запропонувати надати додаткові документи, які підтверджують особливості Вашого бізнесу чи інші дані. Індивідуальні особливості роботи кожного окремого банку уточнюйте у відділеннях банків-партнерів або на сайтах банків, які беруть участь у програмі.

Крок 4 (не обов’язково) В разі негативного рішення щодо отримання кредиту Вам може бути запропоновано пройти безкоштовне навчання або іншим чином допрацювати надану Вами інформацію, документи тощо. Більше інформації про додаткові можливості для Вашого бізнесу можна знайти у розділі Навчання на головній сторінці Програми.
За умовами Програми в ній НЕ можуть брати участь:

юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами – нерезидентами України;

особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість по кредитам;

особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та/або перебувають в стані реорганізації / ліквідації;

особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов’язаних компаній);

особи, рахунки яких арештовані або заблоковані або щодо яких існують публічні обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

інші обмеження, які прямо встановлені законодавством України

НЕ підлягають кредитуванню наступні цілі: – придбання об’єктів нерухомості, – придбання транспортних засобів (крім тих, що використовуватимуться в комерційних цілях).
Програмою передбачений власний внесок учасника: – від 20% вартості проекту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО; – від 30% вартості проекту – для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО.

Банк також перевірятиме наявність і достатність у позичальника коштів для провадження діяльності в інвест проекті. Програма передбачає обов’язкову забезпечення (заставу, поруку) для отримання кредиту. Нею може бути: об’єкт кредитування, рухоме, нерухоме майно – комерційна нерухомість, спецтехніка, основні засоби, в т.ч. такі, що купуються за кредитні кошти, депозитний вклад тощо. Докладніше про види застави можна дізнатися на сайті або у відділенні обраного банку-партнера проекту.
Уряд має на меті створити рівний та широкий доступ якомога більшої кількості мікро та малих підприємств до державної підтримки. Тому одне підприємство (група пов’язаних підприємств) може отримати декілька кредитів, якщо їх загальна сума не перевищує 1,5 млн грн.
Кредитні кошти готівкою видаватися НЕ будуть.

Програма передбачає фінансування на такі цілі: – придбання нових або таких, що були у використанні основних засобів; – модернізація наявних основних засобів; – здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в приміщеннях ведення основної господарської діяльності (крім офісних приміщень); – інші аналогічні цілі за умови дотримання критеріїв участі та за відсутності прямих заборон у чинному законодавстві Україні.

Кредитні кошти, у відповідності до умов Програми, будуть перераховуватись на постачальнику обладнання, яке купується Учасником за кредитні кошти або постачальника основних засобів чи послуг, що будуть придбані Учасником Програми для його бізнесу.
Держава забезпечує інформаційну та навчальну підтримку учасників, детальну інформацію можна знайти на сторінці «Доступні кредити 5-7-9% – навчальна сторінка Програми.»

Навчання – це добровільна опція. Але в разі якщо немає досвіду ведення бізнесу і складання бізнес-плану – навчання допоможе Учаснику підготувати себе до взаємодії з банком та успішну реалізацію бізнес-ідеї.
В залежності від особливостей свого бізнесу або статусу Позичальник може понести наступні фінансові витрати для отримання кредиту (докладніше визначається банком-партнером): – послуги з оцінки предмету застави в акредитованій оціночній компанії банку; – страхування предмету застави; – нотаріальне оформлення предмету застави (в разі необхідності); – разова комісія за отримання кредиту та в подальшому комісія за покриття операційних витрат банку на обслуговування/супровід/моніторинг кредиту, але не більше 1% від суми кредиту; – додаткові витрати на гарантійні інструменти в разі недостатності забезпечення (погоджується індивідуально з банком-партнером) у сумі не більш як 0,5% від суми кредиту

До моменту укладення кредитного договору, банки-партнери зобов’язані надати докладну інформацію про всі можливі витрати і комісії, які застосовуються або можуть застосовуватися до учасника Програми.
В разі виконання Позичальником умов Програми та кредитного договору до нього застосовується визначена ставка кредитування (5, 7 або 9%). В разі порушення строків сплати за кредитом або інших суттєвих порушень умов участі у програмі (наприклад, надання неправдивих відомостей) Учасник програми втрачає право участі у програмі з відповідними юридичними та фінансовими наслідками.

Докладні умови щодо наслідків недотримання учасником умов участі у програмі будуть зафіксовані у Кредитному договорі з банком -партнером. Держава зі свого боку гарантує Учасникам наявність коштів для фінансування державної програми (через механізм компенсації різниці ставки банкам- партнерам програми). Гарантійні інструменти на строк дії програми (5 років) використовуються у рамках роботи Фонду розвитку підприємництва відповідно до Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Так, на 2020 рік Уряд передбачив у Державному бюджеті 2 млрд грн на фінансування цієї програми, що дозволить видати понад 50 тис кредитів
Уважно прочитайте умови Програми, перевірте Вашу відповідність умовам та встановіть відсутність у Вас обмежень щодо участі у програмі. Якщо Ви оформляєте кредит для новоствореного бізнесу зверніть особливу увагу на якісну підготовку бізнес-плану, наявність власного внесу (не менш як 30%) та наявність капіталу (оборотних коштів) для запуску свого бізнес-проекту.

Уважно підготуйте документи, якщо маєте сумніви щодо змісту бізнес-плану чи інших даних – пройдіть навчання (безкоштовне) або уточність у кредитного менеджера банку-партнера додаткові питання. Банк звертає увагу на реалістичність бізнес-плану, а також кредитоспроможність Вашого бізнесу (бізнес-плану) та кредитну історію. Пам’ятайте! Важлива не швидкість звернення за кредитом, а якісне опрацювання Ваших документів перед їх поданням до банку-партнера. Банки-партнери діють за принципом “відповідального кредитування”, щоб Ваш бізнес працював і був прибутковим!